ماده اي بيرنگ مايل به زرد كمرنگ ، شفاف و از مشتقات هيدركسيل آمين می باشد.به راحتی در آب حل مي شود.از لحاظ شيميايي عامل كاهنده است ، ازاين رو اكسيده مي شود.اين ماده يون فريك را می كاهد به يون فرو تبديل ميكند در حرارت در حضور آب تجزيه ميشود.

دي اتيل هيدروكسيل آمين در بويلرها در شرايط عملياتي از موثرترين اكسيژن زداها به شمار مي رود.سرعت حذف اكسيژن در دماهاي پايين كم مي باشد ولی با اضافه كردن هيدركينون به عنوان كاتاليست می تواند افزايش يابد.در شرايط عملياتي ppm 1.24 DEHA برای حذفppm 1اكسيژن پيشنهاد ميشود.

 

اكسيداسيون DEHA

DEHA با اكسيژن حل شده باقيمانده از محصولات جانبی مضر واكنش مي دهد.

 

همانطور كه مي بينيم ppm 1.24 DEHA براي حذف 1ppm اكسيژن حل شده كافي است.اما در شرايط عمليppm 4 وارد مي كنيم (به دليل به بوجود آمدن مواد حد واسط).

 

اسيد استيک يكی از مواد اصلی تجزيه DEHA مي باشد.كه به علت تجزيه DEHA تشكيل مي گردد.و قدرت بازي هيدروكسيد در بويلر باقی می ماند.اما در بخار يافت نمی شود.اسيد استيك به نمك استات تبديل مي شود و در شرايط عملياتي بويلر مشكل خاصي ايجاد نمي كند.

اگر چه در سيستم هايی كه بدون قدرت بازي هيدروكسيد كار ميكند مقادير كمی اسيد استيک در حد ppb مشاهده ميشود.در چنين شرايط كه اكثر مواد فرارند نياز داريم از بويلرهاي فشار بالا استفاده كنيم.

به دليل اينكه سطح اكسيژن حل شده بعد از مرحله هواگيري كم است سطح اسيد استيک به طور مشابه كم می باشد.با اينحال حضور اسيد استیک به اين معنی نيست كه تنها ماده مشتق از DEHAاست.

جزئیات

به غير از اسيد استيك نيتريت ونيترات واستالدهيد نيز در هنگام اكسيداسيون DEHAتشكيل مي شوند خلاصه انواع محصولات جانبي اكسيداسيون در اين ستون آمده است

نيتريت ونيترات

در بويلر يافت ميشود نيتريت زير فشار 1000psig

غلظت نيتريت بسيار كم.مقادير آنها در بويلر نامعلوم است.

استالدهيد

تمام استالدهيد در بخار يافت مي شود(به دليل نقطه جوش پايين اش در فشار اتمسفريك)در شرايط بويلر سميت آن پايين است و مشكل جدي ايجاد نميكند.

كاهش يون فريك:

آهن در محيط آبي شروع به خوردگي مي كند و زنگ آهن (هماتيت) ايجاد مي كند.آهن در هماتيت به صورت بوجود مي آيد. DEHA يون را به مي كاهد.كاهش جزئی به منجر به تشكيل مگنتيت ( ) مي شود.لايه مگنتيت به عنوان لايه خارجی عمل می كند و يک لايه محافظ در برابر خوردگي ايجاد می كند.

تجزيه حرارتي DEHA:

DEHA تا فشار psig 300(21.69 بار) پايدار مي باشد.فروپاشی ماده در فشار psig1000(69.96 بار) صورت مي گيرد.محصولات اصلی تجزيه حرارتی دي اتيل آمينو اتيل متيل آمين مي باشد.كه به آمونياک تبديل می شود.مقدار تشكيل آمونياک در اكثر شرايط عملياتی نامعلوم است.بايد ذكر شود كه تجزيه از دمای 540( 282.2) شروع مي گردد.

آمين ها محصولات جانبی DEHA می باشند كه در بالا بردن PH محصولات ميعان موثرند.اين كاهش موجب توليد آمين خنثی كننده می شود.توليد آمونياک بسيار كم مي باشد و از اينرو تهديدی از جهت خورندگی در فلزات سيستم نسبت به هيدرازين وجود ندارد.

مقايسه تجزيه حرارتی محصولات جانبی سولفيت هيدرازين و DEHA:

محصول اكسيداسيون سولفيت و TDS در آب بويلر می باشد.تجزيه سولفيت در دماهای بالای 540( 282.2)و فشار بالای psig950(66.5 بار) مشاهده می شود.محصولات تجزيه شده عبارتند از دی اكسيد سولفور و سولفات سديم كه موجب خورندگی سيستم مي شوند.

تجزيه هيدرازين به آمونياک در دمای 350( 176.6) انجام می شود كه باعث خورندگی مس و آلياژهای مس می گردد.خورندگی متناسب با غلظت آمونياک است.در شكل 1 مقايسه ای از لحاظ توليد آمونياک ميان هيدرازين و DEHA ارائه گشته است.

تجزيه حرارتی DEHA كه در قبل بحث شده اثر خورندگی محسوسی در فلزات بكار رفته در بويلر ندارد.

 

 

 

 

شرکت شیمیایی بوعلی سینا وارد کننده و فروشنده DEHA چینی 85% در بشکه های 170 کیلویی

همراه : 09121443677 - 09123213657

تلفن ثابت : 02188748404 - 02188502389

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید