سیلیکون دی اکسید

دی اکسید سیلیکون به عنوان سیلیس، اسید سیلیسیک اسید یا سیلیسیک اسید انیدرید شناخته می شود. اکسید سیلیکون با فرمول شیمیایی SiO2  است که بیشتر در طبیعت به عنوان کوارتز و در موجودات زنده مختلف یافت می شود. سیلیس در بسیاری از نقاط جهان جزء اصلی شن و ماسه است. سیلیکا یکی از پیچیده ترین و فراوان ترین خانواده های مواد است که به عنوان ترکیبی از چندین ماده معدنی و محصولات سنتزی یافت می شود. نمونه های قابل توجه شامل کوارتز مذاب، بخار سیلیس ، سیلیکاژل و آئروژل ها هستند. این مواد در مواد ساختاری، میکروالکترونیک (به عنوان یک عایق الکتریکی) و به عنوان اجزاء در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرد.

استنشاق بلور سیلیس رقیق شده سمی است و می تواند منجر به التهاب شدید بافت ریه، سیلیکوز، برونشیت، سرطان ریه و بیماری های سیستم ایمنی بدن مانند لوپوس و آرتریت روماتوئید شود.

جذب دی اکسید سیلیکون آمورف، در دوزهای بالا، منجر به التهاب کوتاه مدت غیر دائمی می شود، در حالیکه تمام اثرات آن درمان می شود.

ساختار

نقش های ساختاری در α-کوارتز یافت می شود، و هم چنین تقریبا در تمام اشکال سیلیکون دی اکسید یافت می شود

رابطه بین شاخص شکست و چگالی برای برخی از فرم های SiO2

در اکثر سیلیکات ها اتم سیلیکون با چهار اتم اکسیژن اطراف اتم مرکزی Si ، در ساختار تترا هدرال کئوردینه می شود. رایج ترین نمونه در پلی مورف های کوارتز دیده می شود.

به عنوان مثال، در سلول واحد α-کوارتز، اتم مرکزی تمام چهار اتم O موجود در گوشه خود را به اشتراک می گذارد، دو اتم واقع در مرکز وجوه ، دو اتم  O گوشه ی خود را به اشتراک می گذارند، و چهار اتم واقع در مرکز لبه ها، تنها یکی از اتم های  O خودرا با SiO4دیگر به اشراک می گذارند. این امر موجب می شود به طور میانگین خالص 12 راس از 24 رأس کلی برای هفت تتراهدرال SiO4 اشغال شود که به عنوان بخشی از سلول واحد برای سیلیکا در نظر گرفته می شود.

SiO2 دارای تعدادی از شکل های بلورین (پلی مورف)متمایز علاوه بر فرم های بی شکل است. به جز سیلیس stishovite و فیبری، تمام اشکال کریستال شامل واحدهای چهار هسته ای SiO4 هستند که با هم توسط رشته های مشترک در ترتیب های مختلف مرتبط شده اند. طول پیوند سیلیکون اکسیژن بین فرم های مختلف بلور متفاوت است؛ به عنوان مثال در α-کوارتز طول پیوند 161 پیکومتر است، در حالی که در α-تریدیمیت طول پیوند در محدوده 154-171 پیکومتر است. زاویه Si-O-Si بین مقدار 140 درجه در α-تریدیمیت، تا 180 درجه در β-تریدیمیت متفاوت است. در α-کوارتز، زاویه Si-O-Si 144 درجه است.

سیلیکای رشته ای دارای ساختاری شبیه SiS2 با زنجیرهای SiO4 است. در مقابل Stishovite، در فشار بالا تشکیل می شود و دارای ساختار مشابه روتیل است که سیلیکون دارای عدد کئوردیناسیون 6 است.چگالی stishovite  4.287    g/cm3است که در مقایسه با α-کوارتز، در فشار کم تشکیل می شود ، که دارای چگالی 2.648 g / cm3 است. تفاوت تراکم را می توان به افزایش هماهنگی نسبت داد به عنوان شش کوتاهترین طول باند سی -0 در stishovite (چهار طول باند Si-O 176 و دو دیگر از 181 متری) بیشتر از طول پیوند Si-O 161 بعد از ظهر) در α-کوارتز. تغییر در هماهنگی موجب افزایش یونی بودن پیوند Si-O می شود. مهمتر از همه، هر انحراف از این پارامترهای استاندارد، تفاوت و یا تغییرات ریزساختاری را نشان می دهد که یک رویکرد به یک جامد آمورف، شیشه ای یا شیشه ای را نشان می دهد.

شرکت شیمیایی بوعلی سینا تامین کننده و ارائه دهنده سیلیس های درجه یک و دو با سایزبندی متفاوت می باشد لطفا برای اطلاع از قیمت فروش سیلیس با شمارههای زیر تماس حاصل فرمایید با تشکر

ثابت : 02188502389 - 02188748404 

همراه: 09128098493 - 09123213657