رزين های كاتيونی در اثر واكنش فنل و يا مشتقات آن با فرمالدئيد و سپس سولفونه كردن آنها به كمک سولفوریک اسيد به حالت توده ای تهيه شدند كه آنها را خرد و غربال می كردند و مورد استفاده قرار می دادند. اين گونه رزين ها نيز از سولفونه كردن پلی استيرن تهيه گرديدند. هرگاه در پلی مريزاسيون استايرن مقداری دی وينيل بنزن افزوده گردد پلی مری با ساختار شبكه ای  توليد می گردد كه در اثر سولفونه كردن آن، رزين كاتيونی قوی تهيه می گردد. با تغيير دادن ميزان دی وينيل بنزن درجه cross-linked و در نتيجه تخلخل  و پايداری رزين كنترل می گردد.افزايش پيوندهای متقاطع  موجب كاهش تخلخل می شود و در نتيجه مقاومت دمايی رزين بالا می رود. براي توليد دانه های كروی بايد به كمک هم زن منومر در درون آب به حالت سوسپانسيون درآيد و در اين شرايط كوپلی مريزاسيون انجام گيرد. تركيب سولفونه بالا از نوع رزين های كاتيونی قوی می باشد كه می تواند با تمام كاتيون های موجود در آب تبادل يون نمايد. هرگاه به جای گروه سولفونيک اسيد گروه كربوكسيليک اسيد (-COOH) جانشين شود، رزين های كاتيونی ضعيف، توليد می گردد ولی روش ساده تر برای تهيه اين رزين ها تركيب متاكريليک اسيد با دی وينيل بنزن می باشد. به طور معمول ظرفيت رزين های كاتيونی ضعيف بيشتر از ظرفيت انواع قوی می باشند كه اين ميزان گاهی به دو برابر می رسد.

 

شرکت شیمیایی بوعلی سینا واردکننده و فروشنده رزین کاتیونی و رزین آنیونی از کمپانی  پرولایت  می باشد.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

02188748404-02188502389

09121443677-09123213657