ضد کفی است برپایه سیلیکون و بسیار قوی ، که فاقد هرگونه ناخالصی در فرایند تولیدمی باشد از خواص بسیار خوب این محصول ویسکوزیته پایین و قدرت بالای آن می باشد این محصول در محدوده وسیعی از صنایع نساجی ، رنگرزی و تکمیل پارچه ، رنگسازی و افزودنی های بتن و غیره پاسخ مطلوبی داده است 

میزان و نحوه مصرف : ضد کفBU-200 را می توان در تمامی مراحل تولید اضافه نمود. بهترین بازدهی این محصول در محیط های خنثی، اسیدی و قلیایی تا PH 10 میباشد.