ضـــد کف BU-400 یک ضـــد کف قوی و یک جلوگیری کننده بســـــــیار فعال کف است که به طور خود به خود و دائم فرآیند صنعت را از دست کف هایی که آن را مختل می کنند رها می سازد.

توضیحات کاربردی

میزان مصرف آنرا باید به نسبت حداقل تاثیر غلظت آن بر هر سیستم تعیین نمود. این ضد کف را میتوان هم به صورت امولسیون (دوغاب) و هم به صورت ماده تولید شده مصرف کرد. اگر به صورت امولسیون (رقیق شده) مصرف کنیم میتوانیم یک قسمت از آنتی فوم را با ۳ قسمت از آب گرم (در فصول سرد) یا آب سرد (در فصل گرم) مخلوط نمود. میزان مصرف را می توان با یک پمپ اندازه گیری (دوزینگ پمپ) یا یک ظرف قطره چکانی تعیین کرد.در اکثر موارد این آنتی فوم را در شرایط موجود مستقیم به ماده کف زا می افزاییم ولی به دلیل اقتصادی توصیه می شود که برای استفاده مداوم از پمپ اندازه گیری استفاده شود. مقدار مصرفی در حد بسیار زیادی به طبیعت و مقدار مواد کف زا بستگی دارد و به ترتیب از ۲ تا ۱۰۰ می باشد.

 

توجه

  • در بشکه در بسته و در دمای بالای ۱۵درجه سانتیگراد می تواند برای ۱۲ماه نگهداری شود.

  • از انجماد محافظت گردد و در فصول سرد سال قبل از مصرف در اتاق گرم نگهداری شود.

  • در دماهای نسبتاً سرد لایه رسوب نازکی ممکن است در محصول ایجاد شود.